تولد تا یک سالگی

امروزه دیگر این موضوع اثبات شده است که حتی جنین انسان نیز تحت تاثیر محیط قرار می گیرد و به همین ترتیب نوزاد، پس از به دنیا آمدن هم در اولین روزها و هفته های زندگی اش از محیط بسیار تاثیر می پذیرد.

یک تا دو سالگی

در آغاز دومین سال تولد کودکمان هستیم. نوزاد کوچک دیروز، امروز کودکی نوپایی شده است که می خواهدمثل بزرگترهاعمل کند، بایستد و راه برود. او در این سنین دوست دارد حس استقلال و تواناییهایش را نشان دهد.

گروه سنی 2 تا 3.5

کودک در این سن در حالت ناپایداری قرار دارد، به طوری که هم می خواهد مستقل عمل کرده و هم می خواهد دائما مادر را در کنار خود داشته باشد و نمی تواند به راحتی جدا شود.

گروه سنی 3.5 تا 5

در این سن قوه عقلانی و فلسفی کودک، خود را بیشتر از گذشته نشان می دهد. کودک فیلسوف کوچکی است که دائم سوال می پرسد و در جستجوی جواب است. تمرین منطقی فکر کردن و درست فکر کردن از آموزش های 

گروه سنی 5 تا 6.5

در این سن قوه عقلانی و فلسفی کودک، خود را بیشتر از گذشته نشان می دهد. کودک فیلسوف کوچکی است که دائم سوال می پرسد و در جستجوی جواب است.

 

اهداف کلاسی

برای مشاهده روی پوسترها کلیک کنید.